Pappilan puutarhassa

Pappila0816selvi

Pieksämäen Iso-Pappila seisoo korkealla harjulla lähellä vanhaa kirkkoaan. Tällä paikalla pappila on seissyt seurakunnan perustamisesta saakka. Vuonna 1573 talonpoika Pekka Käiväräinen ”sai” luovuttaa savutupansa ja tiluksensa tulevan uuden pappilan tarpeisiin. Monet pappilarakennukset ehtivät vuosikymmenien saatossa palaa tai tulla huonokuntoisina puretuiksi, mutta aina entisen tilalle rakennettiin uusi samalle paikalle. Nykyinen Pieksämäen Iso-Pappila rakennettiin vuosien 1802-1804 aikana. Ikää pappilalle on kertynyt siten yli 200 vuotta.

Pappilanpuisto

Iso-Pappila toimi aikoinaan aktiivisena maatilana ja paikkakunnan hengellisen elämän keskuksena. Parhaimmillaan pappilan yhteyteen on kuulunut 19 rakennusta, joista suurin osa on vuosien saatossa purettu; siirretty tai hävitetty. Päärakennuksen lisäksi jäljellä on vielä kolme muuta rakennusta sekä niitä ympäröivä puistomainen puutarha.
Nykyisen Iso-Pappilan rakentamisen aikaan 1804 elettiin Suomessa vielä osana Ruotsin valtakuntaa. Vallalla olevan niin sanotun kustavilaisen tyylisuuntauksen mukaan sai pappilakin ulkoasunsa taitettuine kattorakenteineen.